Hedging ? jak uniezależnić się od zmiany kursów walut ?

Każde przedsiębiorstwo, które rozszerza swoją działalność na rynki zagraniczne, z których zyski generowane będą w walucie innej niż lokalna, naraża się na potencjalne straty ze względu na zmianę kursów walut. Istnieje ryzyko, że przychody z rynku zagranicznego z powodu zmiany kursu nie pokryją kosztów ponoszonych na macierzystym rynku.

Jednym ze sposobów zabezpieczenia się przed taka sytuacją jest przeniesienie kosztów na rynek zagraniczny i ponoszenie ich w miejscowej walucie, na przykład poprzez otwarcie nowej fabryki. Nie każde przedsiębiorstwo może jednak zdecydować się na taki krok. Wówczas z pomocą przychodzi firmie hedging, czyli strategia zabezpieczenia się przed kosztem zmiany kursów walut poprzez nabycie odpowiednich instrumentów finansowych.

Hedging ? skuteczne metody minimalizacji ryzyka

Istnieje wiele metod minimalizacji ryzyka walutowego. Do najpopularniejszych należą:

  • Opcje Walutowe

Właściciel opcji ma prawo do kupna lub sprzedaży waluty po określonym z góry kursie wymiany.

  • Swapy walutowe

Swapy polegają na umowie pomiędzy dwiema stronami polegającej na kupnie waluty i jej sprzedaży w określonym w umowie terminie po kursie z dnia zawarcia umowy. Dzięki temu obie strony nie narażają się na ryzyko wynikające ze zmiany kursu.

  • Kontrakty Forward

Hedging przy pomocy kontraktów forward to jedna z najprostszych metod minimalizacji ryzyka walutowego. Polega na ustaleniu kursu wymiany waluty w przyszłych transakcjach. Dzięki temu obie strony transakcji nie muszą martwić się o wahania kursów i związane z nimi ryzyko.

Hedging? oferta TMS Brokers

Dom maklerski TMS Brokers jako broker forex specjalizuje się między innymi w doradztwie w zakresie zarządzania ryzykiem walutowym. Nasi klienci zyskują wsparcie wykwalifikowanych doradców, specjalizujących się w rynku forex oraz zarządzaniu ryzykiem walutowym przedsiębiorstwa. Gwarantujemy najskuteczniejsze i najlepiej dopasowane do potrzeb klienta metody hedgingu.

Hedging ? sposób na bankructwo czy bogactwo? Skorzystaj z podręcznika

Dom Maklerski TMS Brokers we współpracy z redakcją gazety Gazety Puls Biznesu opracował jedyny w Polsce w całości poświęcony zagadnieniu zarządzania ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwie, podręcznik Hedging ? sposób na bankructwo czy bogactwo?

Publikacja zawiera liczne case studies dotyczące realnych sytuacji poszczególnych spółek, do których doradcy i analitycy TMS Brokers przygotowali komentarze eksperckie. W podręczniku przedstawiamy najczęściej popełniane błędy w strategii hedgingowej, a także praktyczne rady jak uniezależnić swoje przedsiębiorstwo od zmian na rynkach walut.

Dla każdego z Klientów współpracujących z TMS Brokers w zakresie doradztwa walutowego lub surowcowego przygotowaliśmy bezpłatny egzemplarz książki.

Rate this post

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *