Biznes Plan dla Startupu Dostawy Dronami – Przykład – Porady

Uproszczony Plan:

 1. Streszczenie
  • Podstawowe informacje o firmie, w tym nazwa, lokalizacja, data założenia, właściciele, główne produkty lub usługi, cele i misja.
  • Opis ogólnego konceptu dostawy dronami.
 2. Opis Firmy
  • Szczegółowe informacje na temat działalności firmy, w tym struktura, oferowane produkty/usługi, jej przewagi konkurencyjne, jakie rynki obsługuje i jaki ma model biznesowy.
 3. Analiza Rynku
  • Opis docelowej grupy odbiorców (demografia, lokalizacja, potrzeby, zachowania zakupowe).
  • Szczegółowa analiza konkurencji – kto to jest, jakie mają mocne i słabe strony, jakie strategie stosują.
  • Analiza trendów i prognozy rynkowe.
 4. Organizacja i Zespół Zarządzający
  • Przedstawienie zespołu zarządzającego, w tym ich doświadczenie, umiejętności i odpowiedzialności.
  • Plan na zatrudnienie nowych członków zespołu, jeśli to konieczne.
  • Struktura zarządzania i operacyjna firmy.
 5. Produkty i Usługi
  • Szczegółowy opis usługi dostawy dronami, w tym technologii używanych do jej realizacji.
  • Jakie korzyści przynosi klientom, jakie problemy rozwiązuje.
 6. Strategia Marketingu i Sprzedaży
  • Strategia promocji i sprzedaży usługi.
  • Proces pozyskiwania klientów.
  • Strategia utrzymania lojalności klientów.
 7. Operacje i Logistyka
  • Jak będą przeprowadzane operacje codzienne.
  • Jakie procedury logistyczne będą stosowane do zapewnienia skutecznej dostawy.
 8. Plan Finansowy
  • Projekcja przychodów i kosztów.
  • Punkt rentowności.
  • Analiza zwrotu z inwestycji.
  • Potrzeby finansowe i jak planujesz je pozyskać.
 9. Plan Rozwoju
  • Długoterminowe cele biznesowe.
  • Plan rozwoju produktów lub usług.
  • Plan ekspansji na nowe rynki.
 10. Załączniki
  • Ważne dokumenty, takie jak patenty, umowy z kluczowymi partnerami, licencje itp.

Pamiętaj, że plan biznesowy jest żywym dokumentem, który powinien być regularnie aktualizowany i dostosowywany do zmieniających się warunków rynkowych.

=
Plan szczegółowy:

1.Streszczenie

Nazwa Firmy: DroneDelivery

Lokalizacja: Kraków, Polska

Data Założenia: Lipiec 2023

Właściciele: Jan Kowalski i Anna Nowak

Główne Produkty lub Usługi: Dostawa dronami dla klientów indywidualnych i biznesowych. Usługa obejmuje dostawę małych paczek do 5 kg na lokalnym rynku, z planami na rozszerzenie oferty na dostawę większych paczek i ekspansję na inne regiony.

Cele:

 1. Zostać liderem w dostawie dronami na lokalnym rynku w ciągu pierwszych 3 lat działalności.
 2. Zaproponować klientom innowacyjny, szybki i ekologiczny sposób dostawy.
 3. Rozszerzyć działalność na inne miasta i regiony w ciągu 5 lat.

Misja: DroneDelivery dąży do zmiany krajobrazu logistycznego, oferując szybkie, wydajne i przyjazne dla środowiska rozwiązania w zakresie dostawy. Chcemy przyspieszyć proces dostawy i umożliwić klientom otrzymywanie przesyłek w sposób, który jest zgodny z przyszłością e-commerce.

Ogólny Koncept Dostawy Dronami:

DroneDelivery planuje zrewolucjonizować przemysł logistyczny poprzez zastosowanie nowoczesnej technologii dronów do dostawy towarów. Drony są niezwykle mobilne i mogą dostarczać paczki bezpośrednio do klientów, unikając typowych problemów związanych z dostawą naziemną, takich jak korki uliczne i długie czasy dostawy.

Usługa będzie działać na zasadzie platformy online, gdzie klienci mogą zamówić dostawę, śledzić swoje paczki w czasie rzeczywistym i otrzymywać je w wygodnym dla nich miejscu i czasie. Nasza technologia dronów jest wyposażona w systemy bezpieczeństwa, takie jak wykrywanie przeszkód i awaryjne lądowanie, aby zapewnić bezpieczną dostawę.

Każdy dron będzie mógł zabrać paczki do 5 kg, co czyni naszą usługę idealną dla e-commerce i innych firm, które regularnie wysyłają małe paczki. W przyszłości planujemy zwiększyć naszą zdolność do przewozu i zasięg, aby sprostać różnym potrzebom naszych klientów.

 

2.Opis Firmy

Nazwa: DroneDelivery

Struktura Firmy: DroneDelivery jest prywatną spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, założoną i zarządzaną przez dwóch współwłaścicieli – Jana Kowalskiego i Annę Nowak. Spółka jest podzielona na cztery główne działalności: dział operacji z dronami, dział technologiczny, dział sprzedaży i marketingu oraz dział obsługi klienta.

Oferowane Produkty/Usługi: DroneDelivery oferuje usługę dostawy dronami, które przewożą przesyłki do 5 kg do klientów na lokalnym rynku. Usługa obejmuje możliwość śledzenia przesyłki w czasie rzeczywistym oraz odbioru przesyłki w dowolnym miejscu i czasie, które jest dogodne dla klienta.

Przewagi Konkurencyjne:

 • Szybkość i wygoda dostawy: Drony mogą ominąć ruch drogowy i dostarczyć paczki bezpośrednio do klientów, co przekłada się na znaczne skrócenie czasu dostawy.
 • Innowacyjność: Jesteśmy jednym z pierwszych graczy na rynku dostaw dronami, co daje nam przewagę nad konkurencją.
 • Ekologiczność: Drony są bardziej przyjazne dla środowiska niż tradycyjne metody dostawy, co jest atrakcyjne dla świadomych ekologicznie konsumentów.
 • Bezpieczeństwo: Nasza technologia dronów jest wyposażona w zaawansowane systemy bezpieczeństwa.

Rynki: DroneDelivery obecnie obsługuje lokalny rynek w Krakowie, skierowany do klientów indywidualnych oraz firm z sektora e-commerce. Mamy jednak plany na ekspansję i zwiększenie zasięgu naszych usług do innych miast i regionów.

Model Biznesowy: DroneDelivery generuje przychody poprzez opłaty za dostawę, które są kalkulowane na podstawie odległości i wagi przesyłki. W przyszłości planujemy wprowadzić abonamenty dla regularnych klientów i firm, które często korzystają z naszych usług, oferując im preferencyjne stawki i priorytetową obsługę.

3. Analiza Rynku

Docelowa grupa odbiorców:

Nasz główny rynek docelowy to młodzi profesjonaliści w wieku od 25 do 40 lat, którzy cenią szybkość i wygodę. Ta grupa jest zazwyczaj bardziej otwarta na nowe technologie i jest skłonna do korzystania z innowacyjnych rozwiązań, takich jak dostawa dronami.

Dodatkowo, skupiamy się na małych i średnich firmach z sektora e-commerce, które regularnie wysyłają paczki swoim klientom. Te firmy szukają wydajniejszych i szybszych rozwiązań dostawy, które mogą poprawić doświadczenie ich klientów.

Analiza konkurencji:

Na rynku obecnie nie ma bezpośrednich konkurentów oferujących usługę dostawy dronami. Jednakże, tradycyjne firmy kurierskie, takie jak DPD, UPS czy InPost, są naszymi głównymi konkurentami. Mimo, że nie oferują one usługi dostawy dronami, są one dobrze ugruntowane na rynku i mają duże zasięgi dostawy.

Mocne strony konkurencji:

 • Szerokie zasięgi dostawy.
 • Doświadczenie i wiarygodność w branży.
 • Duży kapitał i zasoby.

Słabe strony konkurencji:

 • Długie czasy dostawy, zwłaszcza w godzinach szczytu.
 • Nie oferują dostawy dronami, co jest naszą główną przewagą konkurencyjną.

Strategie konkurencji:

Tradycyjne firmy kurierskie zazwyczaj koncentrują się na zwiększaniu swojego zasięgu dostawy i ulepszaniu infrastruktury logistycznej. Niektóre z nich zaczynają również inwestować w technologie, które mogą poprawić efektywność ich operacji.

Analiza trendów i prognozy rynkowe:

Sektor e-commerce rośnie w szybkim tempie, co prowadzi do zwiększonego zapotrzebowania na usługi dostawy. Wraz z rozwojem technologii, takich jak drony, firmy szukają innowacyjnych sposobów na dostarczanie paczek szybciej i efektywniej.

Ponadto, coraz więcej konsumentów staje się bardziej świadomych ekologicznie i szuka firm, które oferują usługi przyjazne dla środowiska. Dostawa dronami jest nie tylko szybka i wygodna, ale również zdecydowanie mniej szkodliwa dla środowiska niż tradycyjne metody dostawy.

Oczekuje się, że rynek dostawy dronami będzie szybko rosnąć w najbliższych latach. To daje DroneDelivery duże możliwości wzrostu i ekspansji.

 

4.Organizacja i Zespół Zarządzający

DroneDelivery jest prowadzona przez doświadczony i dynamiczny zespół składający się z dwóch współzałożycieli.

Jan Kowalski – Prezes Zarządu – Jan ma ponad 10 lat doświadczenia w zarządzaniu operacjami logistycznymi w dużych firmach kurierskich. Jest odpowiedzialny za nadzorowanie wszystkich operacji związanych z dronami i logistyką firmy.

Anna Nowak – Członek Zarządu / CTO – Anna jest doświadczonym inżynierem z kilkuletnim doświadczeniem w tworzeniu i wdrażaniu technologii dronów. Jest odpowiedzialna za rozwój i utrzymanie technologii firmy.

Plan zatrudnienia:

Wraz z rozwojem firmy i zwiększeniem zasięgu, planujemy zatrudnić więcej osób do obsługi klienta, operatorów dronów i inżynierów. Szczegółowy plan zatrudnienia zostanie opracowany w zależności od tempa wzrostu i potrzeb firmy.

Struktura zarządzania i operacyjna:

Firma ma hierarchiczną strukturę zarządzania z Prezesem Zarządu na czele. Pod nim są członkowie zarządu, którzy nadzorują różne działania operacyjne.

Operacyjnie, firma jest podzielona na cztery główne działy: dział operacji z dronami, dział technologiczny, dział sprzedaży i marketingu oraz dział obsługi klienta. Każdy z tych działów ma swojego kierownika, który jest odpowiedzialny za zarządzanie swoim zespołem i realizację celów działu.

Dział operacji z dronami jest odpowiedzialny za utrzymanie floty dronów i nadzorowanie procesu dostawy. Dział technologiczny zajmuje się rozwojem i utrzymaniem technologii firmy, w tym oprogramowania do śledzenia przesyłek. Dział sprzedaży i marketingu jest odpowiedzialny za pozyskiwanie nowych klientów i promowanie usług firmy, natomiast dział obsługi klienta zajmuje się obsługą klientów i rozwiązywaniem problemów.

 

5.Produkty i Usługi

Usługa Dostawy Dronami:

Nasza główna usługa polega na dostarczaniu paczek za pomocą dronów. Każdy z naszych dronów może przenosić przesyłki do 5 kg, co czyni naszą usługę idealną dla firm e-commerce i innych firm, które regularnie wysyłają małe paczki. Drony są wyposażone w zaawansowane systemy nawigacyjne i bezpieczeństwa, co pozwala im na skuteczne omijanie przeszkód i bezpieczne dostarczanie paczek do klientów.

Technologia:

Nasza technologia obejmuje zarówno samą technologię dronów, jak i oprogramowanie do zarządzania operacjami i śledzenia przesyłek. Drony są wyposażone w zaawansowane systemy GPS, wykrywania przeszkód i awaryjnego lądowania, co gwarantuje bezpieczeństwo dostawy. Ponadto, nasze oprogramowanie do śledzenia przesyłek pozwala klientom na monitorowanie ich paczek w czasie rzeczywistym i otrzymywanie powiadomień o statusie dostawy.

Korzyści dla klientów:

 1. Szybkość: Drony są w stanie dostarczyć paczki szybciej niż tradycyjne metody dostawy, ponieważ mogą omijać ruch drogowy i dostarczać paczki bezpośrednio do klientów.
 2. Wygodę: Klienci mogą śledzić swoje paczki w czasie rzeczywistym i otrzymywać je w dowolnym miejscu i czasie, które jest dla nich dogodne.
 3. Bezpieczeństwo: Nasza technologia dronów zapewnia bezpieczeństwo dostawy, a nasze oprogramowanie do śledzenia przesyłek daje klientom pewność, że ich paczki są bezpieczne.

Problemy, które rozwiązujemy:

 1. Długie czasy dostawy: Drony są w stanie dostarczyć paczki znacznie szybciej niż tradycyjne metody dostawy.
 2. Brak śledzenia w czasie rzeczywistym: Nasze oprogramowanie do śledzenia przesyłek pozwala klientom na monitorowanie swoich paczek w czasie rzeczywistym.
 3. Ograniczenia dostawy: Drony mogą dostarczać paczki do miejsc, które mogą być trudne do dostępu dla tradycyjnych kurierów, takich jak obszary wiejskie lub miejsca bez konkretnego adresu.

 

6.Strategia Marketingu i Sprzedaży

Strategia Promocji i Sprzedaży Usługi:

Nasza strategia promocyjna koncentruje się na pokazaniu naszym potencjalnym klientom korzyści z korzystania z naszej usługi dostawy dronami. Skupiamy się na szybkości, wygodzie, innowacyjności i ekologiczności naszej usługi.

 1. Marketing Online: Wykorzystamy media społecznościowe, SEO i e-mail marketing do promowania naszej usługi. W mediach społecznościowych będziemy publikować regularne aktualizacje i filmy pokazujące nasze drony w akcji. SEO pomoże nam poprawić naszą widoczność w wynikach wyszukiwania, a e-mail marketing pozwoli nam na utrzymanie kontaktu z naszymi klientami i informowanie ich o nowościach.
 2. Partnerstwa z Firmami E-commerce: Będziemy szukać partnerstw z firmami e-commerce, które regularnie wysyłają paczki swoim klientom. Będziemy oferować im specjalne stawki i priorytetową obsługę, co pomoże nam zdobyć stałych klientów biznesowych.
 3. Reklama Lokalna: Będziemy prowadzić lokalne kampanie reklamowe, takie jak ulotki i reklamy billboardowe, aby zwiększyć naszą widoczność w lokalnej społeczności.

Proces Pozyskiwania Klientów:

 1. Generowanie leadów: Wykorzystamy nasze działania marketingowe do generowania leadów. Potencjalni klienci mogą się z nami skontaktować za pośrednictwem naszej strony internetowej lub mediów społecznościowych.
 2. Prezentacja usługi: Po otrzymaniu zapytania, przedstawimy potencjalnemu klientowi naszą usługę i pokażemy, jakie korzyści może przynieść korzystanie z naszej usługi dostawy dronami.
 3. Konwersja: Jeżeli klient jest zainteresowany, pomożemy mu skonfigurować konto i złożyć pierwsze zamówienie.

Strategia Utrzymania Lojalności Klientów:

 1. Doskonała Obsługa Klienta: Będziemy zapewniać naszym klientom doskonałą obsługę, rozwiązując wszelkie problemy szybko i efektywnie.
 2. Program Lojalnościowy: Planujemy wprowadzić program lojalnościowy, który nagradza naszych stałych klientów. Mogą oni zdobywać punkty za każde zamówienie, które mogą następnie wymieniać na zniżki lub darmowe dostawy.
 3. Regularne Aktualizacje: Będziemy regularnie informować naszych klientów o nowościach i ulepszeniach naszej usługi, aby pokazać im, że ciągle się rozwijamy i staramy się dostarczać im najlepszą usługę.

 

7.Operacje i Logistyka

Operacje Codzienne:

 1. Przyjęcie Zamówienia: Proces rozpoczyna się od przyjęcia zamówienia na dostawę przez naszą platformę internetową. Klienci podają szczegóły dotyczące przesyłki, takie jak waga, wymiary, miejsce odbioru i miejsce dostawy.
 2. Przygotowanie Drona: Po przyjęciu zamówienia, nasz zespół operacyjny przygotowuje drona do lotu, ładowania baterii i mocowania przesyłki.
 3. Lot Drona: Dron automatycznie planuje swoją trasę do miejsca odbioru przesyłki, korzystając z wbudowanego systemu nawigacyjnego. Po przybyciu na miejsce, dron pobiera przesyłkę i przelatuje do miejsca dostawy.
 4. Dostawa Przesyłki: Po przybyciu na miejsce dostawy, dron ląduje w bezpiecznym miejscu i dokonuje dostawy.
 5. Powrót Drona: Po zakończeniu dostawy, dron automatycznie wraca do bazy.

Procedury Logistyczne:

 1. Automatyczne Planowanie Trasy: Nasze drony są wyposażone w zaawansowane systemy nawigacyjne, które automatycznie planują najkrótszą i najbezpieczniejszą trasę do miejsca dostawy.
 2. Zarządzanie Flotą Dronów: Wszystkie nasze drony są zarządzane centralnie przez nasz zespół operacyjny. Mogą oni monitorować status każdego drona i interweniować w razie potrzeby.
 3. Procedury Bezpieczeństwa: Nasze drony są wyposażone w systemy bezpieczeństwa, takie jak wykrywanie przeszkód i awaryjne lądowanie. Dodatkowo, mamy procedury na wypadek awarii drona lub problemów z dostawą.
 4. Zarządzanie Przesyłkami: Korzystamy z oprogramowania do zarządzania przesyłkami, które pozwala nam na śledzenie każdej przesyłki od momentu przyjęcia zamówienia do dostawy. Klienci mogą również korzystać z tego oprogramowania do śledzenia swoich przesyłek.

 

8.Plan Finansowy

Uwaga: Poniższe liczby są hipotetyczne i służą tylko do ilustracji.

Projekcja Przychodów i Kosztów:

Przychody: Zakładamy, że średni przychód na dostawę wyniesie 30 PLN. Przy 50 dostawach dziennie, 6 dni w tygodniu, roczne przychody wyniosą około 468 000 PLN.

Koszty: Szacunkowe koszty obejmują koszty operacyjne (takie jak utrzymanie i naprawy dronów, koszty paliwa, wynagrodzenia dla pracowników), koszty administracyjne (takie jak wynajem biura, opłaty licencyjne, ubezpieczenia) i koszty marketingu. Zakładamy, że roczne koszty wyniosą około 350 000 PLN.

Punkt Rentowności:

Punkt rentowności to moment, w którym przychody pokrywają koszty. Zakładając, że średni koszt dostawy wyniesie 20 PLN, potrzebujemy około 17 500 dostaw, aby osiągnąć punkt rentowności. Zakładając 50 dostaw dziennie, 6 dni w tygodniu, osiągniemy punkt rentowności po około 58 tygodniach.

Analiza Zwrotu z Inwestycji (ROI):

Zakładając początkową inwestycję w wysokości 500 000 PLN, nasza firma powinna osiągnąć pozytywny zwrot z inwestycji po około 2 latach. Wskaźnik ROI można obliczyć jako (Zysk Netto / Koszt Inwestycji) x 100%.

Potrzeby Finansowe:

Nasza firma potrzebuje początkowej inwestycji w wysokości 500 000 PLN na zakup dronów, oprogramowania, wynajem biura i inne koszty startowe. Planujemy pozyskać te środki poprzez własne oszczędności, pożyczki bankowe oraz potencjalne inwestycje od aniołów biznesu lub funduszy Venture Capital.

Pamiętaj, że powyższy plan finansowy jest tylko przykładowy i rzeczywiste liczby mogą się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak koszty operacyjne, liczba dostaw, konkurencja na rynku i tak dalej. Plan finansowy powinien być regularnie aktualizowany i dostosowywany do rzeczywistych warunków rynkowych.

 

9.Plan Rozwoju

Długoterminowe Cele Biznesowe:

 1. Zostać liderem w dostawie dronami: Naszym głównym celem jest stanie się liderem w dostawie dronami na lokalnym rynku w ciągu pierwszych 3 lat działalności.
 2. Rozszerzenie Oferty: Planujemy zwiększyć naszą zdolność do przewozu i zasięg, aby sprostać różnym potrzebom naszych klientów.
 3. Ekspansja na Nowe Rynki: W ciągu 5 lat chcemy rozszerzyć naszą działalność na inne miasta i regiony.

Plan Rozwoju Produktów lub Usług:

 1. Zwiększenie Zdolności Przewozowej Dronów: Jesteśmy świadomi, że obecna zdolność przewozowa do 5 kg może nie być wystarczająca dla niektórych klientów. Dlatego planujemy zainwestować w rozwój i zakup większych dronów, które mogą przewozić cięższe paczki.
 2. Ulepszenia w Technologii: Będziemy ciągle inwestować w rozwój naszej technologii, tak aby nasze drony były jeszcze bezpieczniejsze, bardziej wydajne i mogły pokonywać dłuższe dystanse.
 3. Rozszerzenie Platformy Online: Planujemy rozbudować naszą platformę online, aby oferować klientom więcej funkcji, takich jak automatyczne planowanie dostaw, integracja z systemami e-commerce i lepsze narzędzia do śledzenia przesyłek.

Plan Ekspansji na Nowe Rynki:

Naszym długoterminowym celem jest ekspansja na nowe rynki. Po ugruntowaniu naszej pozycji na lokalnym rynku, planujemy rozszerzyć naszą usługę na inne miasta i regiony. Będziemy szukać rynków, które mają duży potencjał dla dostawy dronami, takich jak duże miasta z dużym ruchem drogowym, obszary wiejskie, gdzie dostawa tradycyjnymi metodami może być trudna, oraz regiony z dużą liczbą firm e-commerce. Ekspansja na nowe rynki będzie wymagała dodatkowych inwestycji w drony, technologię i zasoby ludzkie.

 

10.Załączniki

Załączniki to ważne dokumenty, które wspierają i potwierdzają informacje zawarte w planie biznesowym. Dla DroneDelivery, te dokumenty mogą obejmować:

 1. Patenty: Kopie wszelkich patentów związanych z naszą technologią dronów lub oprogramowaniem do zarządzania przesyłkami.
 2. Umowy z Kluczowymi Partnerami: Kopie wszelkich umów zawartych z kluczowymi partnerami, takimi jak firmy e-commerce, dostawcy dronów, dostawcy oprogramowania, itp.
 3. Licencje: Kopie wszelkich licencji wymaganych do prowadzenia działalności, takich jak licencje na operacje z dronami, licencje biznesowe, itp.
 4. Certyfikaty Bezpieczeństwa: Dowody na spełnienie wszelkich wymogów bezpieczeństwa, takie jak certyfikaty bezpieczeństwa dronów, certyfikaty szkolenia operatorów, itp.
 5. Polisy Ubezpieczeniowe: Kopie polis ubezpieczeniowych związanych z operacjami dronów, takie jak ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Te dokumenty są kluczowe dla potwierdzenia legalności, bezpieczeństwa i wiarygodności naszego biznesu. Będą one dostępne na żądanie dla potencjalnych inwestorów, partnerów biznesowych lub innych zainteresowanych stron.

Rate this post

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *