Tłumacz przysięgły: kim jest i jakie ma uprawnienia

Sprowadzenie auta z zagranicy, ślub z obcokrajowcem czy też operacja poza granicami kraju to tylko kilka przypadków, w których dokumenty muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego. Osoba, która para się tym zajęciem cieszy się zawodowym prestiżem i z pewnością nie narzeka na zbyt mało zleceń. O tym, jaka droga czeka tych, którzy myślą o takiej właśnie karierze, znajdziecie poniżej.

Kim jest i co należy do jego głównych zadań

Tłumacz przysięgły zajmuje się wykonywaniem uwierzytelnionych tłumaczeń z języka polskiego na język obcy oraz odwrotnie. Oznacza to, że osobiście poświadcza on zgodność tłumaczenia z oryginałem oraz bierze odpowiedzialność cywilną za błędy, jakie mogą pojawić się w przekładzie. Posiada on także uprawnienia, które pozwalają mu poświadczać tłumaczenia oraz odpisy wykonane przez inne osoby. Są to dokumenty wymagane w urzędach publicznych i konieczne podczas zawierania umów międzynarodowych czy innych transakcji mających skutki prawne. Należy dodać, że tłumacz przysięgły jest osobą zaufania publicznego, a więc zajmuje się wykonywaniem zadań o szczególnej wadze dla interesu państwa. Z czym to się wiąże? Tłumacze przysięgli wykonują zlecenia na rzecz organów państwowych, np. sądów, prokuratur czy urzędów. Choć niewątpliwie wiąże się to z prestiżem, zdarza się, że płaca nie zawsze jest adekwatna do wysiłku włożonego w wykonanie tłumaczenia, gdyż zlecenia tego typu są wyceniane na podstawie odgórnie ustalonych stawek. Dodatkowo, tłumacz nie może odmówić wykonania świadczenia takiej właśnie usługi, bez podania ważnej przyczyny.

Inne zlecenia

Tłumacze przysięgli wykonują także zlecenia dla osób prywatnych oraz firm, które są znacznie lepiej opłacalne. Z jakimi dokumentami warto się do nich zgłosić? Z wszelkiego rodzaju umowami, aktami notarialnymi, dokumentami samochodowymi, wynikami badań, kartami leczenia szpitalnego, aktami urodzenia i zgonu, a także dokumentami specjalistycznymi. Należy się także liczyć z tym, że tłumaczenia przysięgłe są nieco droższe od zwykłych, a cena jest uzależniona od wielu czynników. Należą do nich np. ilość znaków w tekście, tryb wykonania zlecenia (zwykły czy ekspresowy), a także poziom trudności. Poza tłumaczeniami pisemnymi, tłumacze przysięgli wykonują także tłumaczenia ustne. Są niezbędni podczas spotkań biznesowych, konferencji czy też spotkań o podłożu politycznym. Tłumaczenia szeptane, oparte są na bezpośredniej współpracy z odbiorcą, bez posługiwania się dodatkowym sprzętem.  Wykorzystuje się je najczęściej podczas spotkań, w których bierze udział mniejsza liczba uczestników. Tłumaczenia konsekutywne z kolei, polegają na tłumaczeniu wypowiedzi ustnej zaraz po tym, jak mówca skończy swoje przemówienie i są najbardziej popularne podczas spotkań dyplomatycznych.

Tłumacz przysięgły języka ukraińskiego

Jakie warunki trzeba spełnić

Według wytycznych zamieszczonych na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, trzeba znać język polski oraz posiadać obywatelstwo polskie lub innego kraju UE, bądź kraju należącego do EFTA. Ukończenie studiów wyższych jest elementem kluczowym, a od 2015 roku wystarczy tytuł licencjata lub inżyniera (kiedyś wymagany był tytuł magistra). Nie jest natomiast określone jakie studia należy ukończyć. Ponadto, kandydat na tłumacza przysięgłego musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie może być karany za przestępstwa popełnione umyślnie. Ostatnim warunkiem jest uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu na tłumacza przysięgłego. Jego forma oraz przebieg są określone przez Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 stycznia 2005 r. Pierwsza część, a więc pisemna, która składa się z czterech tekstów, dwóch w języku polskim oraz dwóch w języku obcym. Egzamin trwa 4 godziny, a maksymalna ilość punktów do uzyskania to 200, jednak aby uzyskać wynik pozytywny, trzeba zdobyć aż 150 punktów. Jest to warunek, który trzeba spełnić, by zostać dopuszczonym do części ustnej. Na tym etapie kandydaci muszą się zmierzyć z tłumaczeniem konsekutywnym z języka obcego na język polski oraz odwrotnie, a następnie wykonać tłumaczenie a vista. Polega ono na ustnym przekładzie tekstu pisanego zarówno z jak i na język polski. W tej części także należy uzyskać minimum 150 pkt/200, aby zdać egzamin. Oznacza to, że aby otrzymać prawo wykonywania zawodu oraz uprawnienia tłumacza przysięgłego, trzeba zdobyć łącznie 300/400 możliwych punktów, tj. 75 %. Podczas egzaminu można spodziewać się przede wszystkim tekstów urzędowych oraz? wszelkich innych, a więc medycznych, technicznych czy też popularnonaukowych. Dobra informacja jest taka, że można korzystać ze słowników. Egzamin przeprowadzany jest dwa razy w roku, a jego koszt wynosi 800 zł.

Uzyskanie uprawnień tłumacza przysięgłego

Osoby, które spełniają ww. wymogi oraz zdały egzamin na tłumacza przysięgłego składają uroczyste ślubowanie przed Ministrem Sprawiedliwości. Następnie kandydaci otrzymują prawo wykonywania zawodu oraz zostają wpisani na listę tłumaczy przysięgłych. Od tego momentu, każde wykonane przez nich tłumaczenie musi być opatrzone pieczęcią z godłem państwowym, która oznacza, że ponoszą oni prawną odpowiedzialność za poprawność treści, które znajdują się w przetłumaczonym dokumencie. W przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania obowiązków, tłumacze przysięgli odpowiadają przed Komisją Odpowiedzialności Zawodowej przy Ministrze Sprawiedliwości, która może narzucić kary pieniężne lub tymczasowo pozbawić tłumacza prawa wykonywania zawodu. Tłumacze przysięgli zobowiązani są także prowadzić repertoria, w których odnotowują szczegóły dotyczące wykonanych tłumaczeń.

Tłumacz przysięgły to zawód, który wymaga nie tylko wiedzy językowej, ale także merytorycznej. Dodatkowo, trzeba być niezwykle dokładnym i sumiennym, by nie dopuścić do brzemiennych w skutkach błędów, które mogą przekreślić karierę zawodową. Zainteresowanych zleceniami tłumaczeń ? niekoniecznie przysięgłych, odsyłamy do  strony: http://oferia.pl/zlecenia/teksty-tlumaczenia

Rate this post

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *