Wykonywanie profesjonalnych lotów dronami — jakie uprawnienia trzeba posiadać?

Wprowadzone na początku 2021 roku przepisy zakładają, że niezależnie jakie loty chcesz wykonywać, musisz posiadać odpowiednie to tego celu uprawnienia. Rodzaj szkolenia i uzyskanego po nim certyfikatu jest zależny od miejsca oraz poziomu trudności planowanych operacji BSP. Jakie więc uprawnienia trzeba posiadać, na wykonywanie profesjonalnych lotów dronami?

Najważniejsze zmiany wprowadzone w 2021 roku

Od początku 2021 roku obowiązują w Polsce nowe dyrektywy unijne dotyczące użytkowania BSP. Stare przepisy dzielące loty na komercyjne i rekreacyjne, które zostały zastąpione podziałem opartym o bezpieczeństwo wykonywanych operacji. Przy ich opracowywaniu wzięto pod uwagę przede wszystkim bezpieczeństwo osób postronnych. Wydzielone zostały dwie główne kategorie Otwarta  (OPEN) oraz Szczególna.

W ramach kategorii Otwartej można wykonywać loty niskiego ryzyka, które obejmują loty VLOS – czyli loty w zasięgu wzroku pilota. Została podzielona na 3 podkategorie na podstawie o wymogi i ograniczenia operacyjne:

A1 – dla dronów o masie do 900 g, do wysokości 120 m, pozwala na loty nad osobami postronnymi, nie ma jednak możliwości wykonywania lotów nad zgromadzeniami.

A2 – ta kategoria umożliwia wykonywanie lotów dronami o masie do 2 kg (w przyszłości do 4 kg) z zachowaniem minimalnej odległości poziomej od osób postronnych 30 m.

A3 – daje możliwość wykonywania lotów dronami o masie do 25 kg, ale tylko na otwartej przestrzeni z dala od osób postronnych i zgromadzeniami, minimalna odległość pozioma od osób i zabudowań wynosi 150 m.

Zdobycie uprawnień na wykonywanie lotów z kategorii Open wymaga jedynie przejścia szkolenia online i zapoznania się z wytycznymi oraz zdania prostych testów.

Jeśli jednak chcesz planować profesjonalne operacje BSP VLOS oraz BVLOS, musisz posiadać  licencje na drona z kategorii szczególnej.

Wykonywanie profesjonalnych lotów – zdobądź certyfikat z kategorii szczególnej

Niezależnie czy chcesz wykonywać loty, by móc filmować różnorodne wydarzenia, fotografować młodą parę, zbierać materiały do opracowania ortofotomap, czy wykonywać inne profesjonalne loty BSP, musisz mieć odpowiednie do tego uprawnienia. Możesz je uzyskać, odbywając szkolenia, których ofertę znajdziesz na https://snhdrones.pl/, oraz zdać oficjalny egzamin.

Kategoria szczególna obejmuje operacje średniego ryzyka, których parametry lotu wychodzą poza obszar kategorii otwartej. Wymagają one weryfikacji a w niektórych sytuacjach również zgody udzielonej przez Urząd Lotnictwa Cywilnego.

Kategoria szczególna została podzielona na 9 scenariuszy, zależnie od masy wykorzystywanego drona, typu BSP (MR/A/H) oraz rodzaju wykonywanego lotu VLOS – w obrębie wzroku pilota i BVLOS – poza zasięgiem wzroku pilota.

Kategoria szczególna VLOS – Visual Line of Sight

Operacje z kategorii szczególnej w obrębie wzroku pilota podzielone zostały na kilka scenariuszy, NSTS – 01 dotyczy dronów wielowirnikowych o masie do 4 kg, NSTS-02 zaś dla BSP wielowirnikowych o masie do 25 kg.

Kolejne scenariusze NSTS – 03 oraz NSTS – 04 różnią się typem wykorzystywanego sprzętu.

Szkolenia z kategorii szczególnej BVLOS

Loty BVLOS, czyli loty poza zasięgiem wzroku upoważnia do przeprowadzania operacji do 2 km poza zasięgiem wzroku pilota lub obserwatora. Tak, jak szkolenia VLOS, została podzielona na kilka scenariuszy zależnie od masy i typu urządzenia.

Otrzymania certyfikatu pozwala pilotom bezzałogowych statków powietrznych na:

  • Samodzielne ustalanie bezpiecznej odległości od osób postronnych;
  • Wykonywanie lotów nad obszarami zabudowanym i ludźmi;
  • Starać się na otrzymanie zgody od prezesa LUC na loty niestandardowe, wykraczające poza zakres kategorii szczególnej.

Co musisz wiedzieć, planując operacje z kategorii szczególnej?

Po pierwsze każdy operator drona musi się zarejestrować na stronie drony.ulc.gov.pl, by uzyskać indywidualny numer operatora, który należy umieścić na swoich BSP, niezależnie od ich liczby. Warto pamiętać, że operator nie musi być pilotem. Operator drona to jego właściciel i osoba odpowiedzialna za jego użytkowanie.

Przed wykonaniem lotu należy złożyć oświadczenie o operacji, która będzie wykonywana w ramach scenariusza standardowego w celach jej weryfikacji.

Jeśli jednak planujesz lot, który nie jest objęty jednym ze scenariuszy standardowych, musisz złożyć wniosek z oceną ryzyka planowanej operacji, by otrzymać zezwolenie od Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Zezwolenie takie  zawiera dokładne informacje dotyczące warunków wykonywania operacji, z którymi należy się zapoznać.

Dodatkowo przed rozpoczęciem lotu należy zalogować się do specjalnej aplikacji DronRadar, z której dostaniesz wskazania dotyczące miejsca, w którym planujesz przeprowadzić operację. Musisz również wykonać obowiązkowy „Chek in” informujący o starcie BSP.

Wszystkie te wytyczne mają na celu zwiększenia bezpieczeństwa nie tylko osób postronnych znajdujących się na obszarze wykonywanych operacji, lecz również przeciwdziałaniu ewentualnym katastrofom w ruchu powietrznym.

Rate this post

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *