Z jakich kredytów mogą korzystać przedsiębiorcy?

Dla wielu przedsiębiorców kredyty to obecnie jedyna możliwość utrzymania płynności finansowej, a także sfinalizowania ważnej inwestycji, jednak ich uzyskanie bywa bardzo kłopotliwe.

Zazwyczaj konieczne jest dopełnienie wszystkich niezbędnych formalności oraz przedstawienie stosownych zabezpieczeń, ponieważ taki kredyt obarczony jest dosyć dużym ryzykiem. Z jakich jednak kredytów mogą obecnie skorzystać przedsiębiorcy?

Kredyt inwestycyjny

Jeśli chodzi o kredyty firmowe, to dosyć dużą popularnością cieszą się te inwestycyjne, ponieważ służą one do sfinansowania bardzo ważnej inwestycji. Kredyty inwestycyjne można podzielić na trzy rodzaje. Pierwszy to kredyt przeznaczony na zakup wyposażenia (np. maszyn), drugi to kredyt na restrukturyzację, natomiast trzeci to kredyt na zakup, które przeznaczony jest przede wszystkim dla osób planujących stworzyć całkowicie nowe obiekty przemysłowe. Starając się o taki kredyt, należy w banku złożyć stosowny wniosek, a także biznesplan.

Kredyt obrotowy

Kolejnym rodzajem kredytu jest kredyt obrotowy, który przeznaczony jest na sfinansowanie bieżącej działalności firmy. Uzyskane środki finansowe mogą zostać przeznaczone na zakup surowców, towarów, czy też materiałów, a także na spłatę firmowych zobowiązań. Jeśli chodzi o wysokość takiego kredytu, to jest ona uzależniona od kondycji firmy oraz obrotów, jakie mają miejsce na firmowym rachunku. W celu uzyskania takiego kredytu konieczne jest złożenie wniosku, a także przedłożenie dokumentów finansowych za ostatni rok obrotowy.

Kredyt w rachunku bieżącym

Kredyt w rachunku bieżącym to tzw. limit debetowy, jednak aby go uzyskać, konieczne jest posiadanie w baku konta firmowego od co najmniej 3 miesięcy. Wysokość linii kredytowe oraz czas jej trwania określa bank podczas przygotowywania stosownej umowy. Jeśli chodzi o odsetki od takiego kredytu, to są one naliczane od wysokości zadłużenia i bank pobiera je każdego miesiąca z konta firmowego.

Linia kredytowa

Linia kredytowa podobna jest do limitu debetowego z tą różnicą, iż jest ona prowadzona na oddzielnym koncie bankowym. Środki pieniężne, które trafiają na konto firmy, nie stanowią spłaty zadłużenia, co znacząco odróżnia ten kredyt od limitu debetowego.

Rate this post

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *