Na styku ERP i MES

Systemy klasy ERP działające w oparciu o wielowymiarową analizę danych z obszarów produkcji, planowania popytu, zarządzania harmonogramami dostaw itp. itd. pozwalają na optymalizację kosztów produkcji i wielkości zapasów materiałowych. Przy jednoczesnym kontrolowaniu jakości wytwarzanych produktów, pozwalają one uniknąć strat związanych z kosztochłonnym i całkowicie bezproduktywnym przetwarzaniem półproduktów niespełniających wymogów jakościowych.

Zdolność systemów ERP do dostarczania bieżącej informacji o zapasach oraz kosztach wytworzenia i
wartości dodanej na każdym etapie produkcji, pozwala na optymalizację procesów
produkcyjnych, poprzez eliminację strat (muda) związanych z nadprodukcją, zbędnym transportem,
nadmiernymi zapasami, stratami w procesie czy cyklami oczekiwania.
Nowoczesne systemy ERP, sprzężone z narzędziami do sterowania produkcją i wizualizacji danych,
dostarczają przejrzystej informacji zarządczej, umożliwiającej podejmowanie optymalnych decyzji
(coraz częściej bez udziału człowieka). Pomagają więc w dążeniu do realizacji paradygmatu produkcji
personalizowanej leżącego u podstaw czwartej rewolucji przemysłowej.

Systemy klasy MES zapewniają prawidłowe działanie produkcji poprzez kontrolowanie ciągłości
przepływu materiałów na linii magazyn-maszyny-magazyn-klient oraz stopnia i prawidłowości
realizacji poszczególnych procesów produkcyjnych.
Dostarczanie bieżącej informacji pozwala nie tylko na natychmiastowe podjęcie działań w przypadku
wystąpienia błędu lub awarii, ale co istotniejsze na możliwość jej przewidzenia, jak również
zapobieżenia poprzez dostosowanie produkcji do zmieniających się parametrów w otoczeniu.
Pozyskanie, przekazanie i odpowiednia interpretacja napływających z produkcji danych pozwala na
optymalizację procesów produkcyjnych i lepsze wykorzystanie posiadanego potencjału, przykładowo
przez przekierowanie produkcji na inne maszyny lub gniazda w przypadku ich nierównego obciążenia
lub wystąpienia kolejek.

Integracja systemów klasy ERP i MES, czyli warstwy biznesowej i produkcyjnej, może skutecznie
poprawić efektywność zarządzania produkcją jedynie przy spełnieniu kilku powiązanych warunków. O
prawidłowej integracji możemy mówić, jeżeli jest ona realizowana w warstwach danych oraz
infrastruktury, spełnia wymogi bezpieczeństwa, a także uwzględnia konieczność
wykorzystania odpowiednich protokołów.
Zapewnienie spójności, poufności i dostępności danych jest warunkiem koniecznym dla
prawidłowego działania zintegrowanego systemu zarządzania produkcją. Spełnia się go przez
współdzielenie danych, eliminujące replikację danych pomiędzy systemami. Czasem wymaga to
również zaplanowania odpowiednich limitów opóźnień czasowych, szczególnie przy zastosowaniu
rozwiązań elastycznej automatyzacji produkcji oraz rekonfigurowalnych systemów wytwórczych.
Zintegrowanie systemów wymaga również zapewnienia odpowiedniego poziomu niezawodności,
adekwatnego do stopnia ich współzależności. Stąd też coraz częściej stosowane w warstwie
infrastruktury rozwiązania klasy High Availability oraz wykorzystanie technologii chmurowych (SaaS,
IaaS, PaaS) w powiązaniu z infrastrukturą lokalną.

Zważywszy na tempo rozwoju systemów IT można pokusić się o twierdzenie, że na dzień dzisiejszy
wyprzedzają one możliwości oferowane przez same maszyny. Samouczące się systemy komputerowe
są już rzeczywistością a trwające obecnie prace nad ich zastosowaniem w przemyśle potwierdzają
dominację IT nad fizyczną warstwą produkcji.
Nowoczesne narzędzia klasy ERP i MES korzystają już z technologii opartych m.in. o koncepcję IoT
(gromadzenia, wymiany lub przetwarzania danych przez jednoznacznie identyfikowalne przedmioty)
z użyciem technologii RFID, pozwalające na przykład na bezkolizyjne sterowanie ruchem maszyn
mobilnych i optymalizację ich wykorzystania na podstawie bieżącego, zmiennego w czasie,
zapotrzebowania.
Powszechne staje się również wykorzystywanie jeszcze niedawno pionierskich rozwiązań z zakresu AI
w systemach predykcyjnych, umożliwiających unikanie awarii, przestojów i marnotrawstwa w
procesach produkcyjnych.
Systemy ERP w coraz większym stopniu korzystają z narzędzi klasy BI do wspomagania decyzji
biznesowych a powszechne wykorzystanie w nich technologii z obszaru Big Data jest tylko kwestią
czasu, i to raczej liczonego w kwartałach niż w latach.

Więcej również na naszym blogu:

5 grzechów głównych wdrażania systemu ERP dla firm produkcyjnych

Analiza Pareto narzędziem do optymalizacji procesów produkcyjnych

Controlling w produkcji

Tekst powstał przy współpracy https://www.myerp.pl/systemy/

Rate this post

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *