Upadłość konsumencka – jakie są warunki jej ogłoszenia?

Upadłość konsumencka to rozwiązanie prawne przewidziane w ustawie Prawo upadłościowe z dnia 28 lutego 2003 r., która zawiera regulacje dotyczące polskiego postępowania upadłościowego i postępowania naprawczego, a także określa zasady wspólnego dochodzenia roszczeń wierzycieli od niewypłacalnych dłużników. Sprawdź, czy znajdujesz się w sytuacji, która spełnia warunki ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Procedura upadłościowa określa, kto może złożyć do sądu wniosek o częściowe lub całkowite umorzenie długów. Warto nadmienić, że ustawa Prawo upadłościowe dotyczy głównie przedsiębiorców, którzy posiadają zdolność upadłościową. Upadłość konsumencka jest zatem osobnym postępowaniem zarezerwowanym dla osób fizycznych, co oznacza, że może ją ogłosić każdy człowiek posiadający zdolność prawną, natomiast do niej nie przysługuje podmiotom, czyli osobom prawnym, np. przedsiębiorstwom, spółkom z.o.o. Przeszkody do ogłoszenia upadłości nie stanowi wiek osoby fizycznej – może zostać ogłoszona nawet przez osoby małoletnie, które są w takiej sytuacji reprezentowane przez przedstawicieli ustawowych, czyli swoich opiekunów prawnych. Z procedury oddłużania może skorzystać również osoba częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolniona, wówczas w jej imieniu występują przed sądem opiekunowie prawni.

Oprócz tego podstawową przesłanką, którą należy spełnić, by ubiegać się o ogłoszenie upadłości jest stan niewypłacalności. Termin ten oznacza sytuację finansową, która uniemożliwia zaspokojenie wierzycieli, tj. spłacanie zaciągniętych zobowiązań przy osiąganych dochodach. Istotnym jest fakt, że niewypłacalność musi nastąpić w sposób niezawiniony przez samego konsumenta. Do stanu niewypłacalności zalicza się zatem sytuacja, która powstała wskutek wyjątkowych i niezależnych od nich okoliczności. Nowelizacja ustawy Prawo upadłościowe z 2020 roku spowodowała, że upadłość może zostać ogłoszona w stosunku do dłużników, którzy celowo doprowadzili do niewypłacalności, np. wskutek niedbalstwa, ponieważ zgodnie z nowymi przepisami przyczyna niewypłacalności jest badana dopiero po ogłoszeniu upadłości, czyli na kolejnym etapie postępowania – ustalaniu planu spłaty. Wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnik składa we właściwym sądzie rejonowym.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Po zapoznaniu się z wnioskiem, sąd stwierdza jego zasadność i wówczas następuje podział masy upadłościowej. Całość masy majątkowej jest przekazywana syndykowi i odtąd to on posiada prawo do rozporządzania majątkiem upadłego. Syndyk rozporządza masą upadłościową według planu ustalonego przez sąd i w ten sposób spłaca wierzycieli. Plan określa zakres i terminy spłaty poszczególnych wierzycieli. Jeśli do zadłużenia doszło bez udziału winy dłużnika, np. w wyniku choroby lub odpowiedzialność dłużnika nie jest rażąca, sąd wyznacza łagodny plan spłaty, który może trwać do 36 miesięcy.

Rate this post


Czytelnicy szukali również:

  • https://superbiznes eu/upadlosc-konsumencka-jakie-sa-warunki-jej-ogloszenia/

Możesz również polubić…

1 Odpowiedź

  1. Jerzy pisze:

    Ciekawy artykuł. Ja znalazłem jeszcze jeden, który stanowi jego dobre uzupełnienie: kancelariafenix.pl/porady-dokumenty/jak-wyjsc-z-dlugow-poradnik-po-upadlosci-konsumenckiej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *