Dla kogo przeznaczony jest formularz PIT-37

Każdy polski obywatel, który osiąga jakiekolwiek przychody na terenie Polski ma obowiązek odprowadzania od kwoty dochodu, czyli różnicy pomiędzy przychodem a kosztem jego uzyskania, należnego podatku na rzecz Skarbu Państwa. Najczęściej od podatnika pobierane są comiesięczne składki na rzecz należnego podatku. W jego imieniu, zaliczki na podatek są obliczane i pobierane przez płatnika. Po zakończeniu danego roku podatkowego, który pokrywa się z rokiem kalendarzowym, wszyscy podatnicy mają obowiązek złożenia odpowiedniego zeznania podatkowego w Urzędzie Skarbowym właściwym dla ich miejsca zamieszkania.

Jednym z najpopularniejszych formularzy podatkowych, który wypełnia przeważająca część podatników jest druk PIT-37. Formularz ten mogą wypełnić tylko ci podatnicy, którzy uzyskiwali przychody jedynie za pośrednictwem płatnika. Na jego podstawie swoje dochody rozliczają wszyscy ci, którzy w minionym roku podatkowym otrzymywali wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło, umowy zlecenia, umowy o pracę, bądź z tytułu innych umów. Również osoby przebywające na emeryturze lub pobierające rentę rozliczają się z danym Urzędem Skarbowym poprzez pit 37 formularz. Wypełniają go także osoby, które osiągają przychody m.in. z  praw autorskich, stypendiów, z tytułu członkostwa w spółdzielniach rolniczych czy też, którzy utrzymują wynagrodzenie z działalności, którą wykonuje się osobiście.

Zanim będzie można zacząć rozliczanie konieczne jest zgromadzenie wszystkich formularzy PIT-11, które podatnik otrzymał od płatników. Następnie należy ustalić najkorzystniejszy system rozliczenia. Istnieją różne sposoby jego wyliczenia. Podatnik może wypełnić formularz PIT indywidualnie, ale ma także możliwość wspólnego rozliczenia wraz z małżonkiem, jeśli uzna, że taki sposób wpłynie na zmniejszenie należnego podatku. Oczywiście taka sposobność uwarunkowana jest wieloma ograniczeniami, które należy spełnić.

Każdej osobie, która wypełnia zeznanie podatkowe na druku PIT-37, przysługują różnego rodzaju odliczenia, zarówno od kwoty uzyskanego dochodu, jak również od samego podatku. Gdy komuś nie zależy na jakichkolwiek odliczeniach czy ulgach, może wystąpić o rozliczanie jego osoby przez płatnika. Z pewnością będzie to wielkie ułatwienie, lecz straci się możliwość przynajmniej częściowego odzyskania zapłaconego podatku.

Należy jeszcze pamiętać, aby nie spóźnić się ze złożeniem deklaracji w odpowiednim Urzędzie Skarbowym. Dla formularza PIT-37 ostatnim dniem, w którym można zostawić zeznanie jest 30 kwiecień. Każdy dzień zwłoki może narazić podatnika na dotkliwą karę finansową.

Rate this post

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *