Czy komornik może zająć przedmiot leasingu?

Komornik dysponujący klauzulą wykonalności do wyroku ma prawo do zajęcia każdej ruchomości będącej we władaniu dłużnika nawet, jeśli nie jest ona formalnie jego własnością. Jak to możliwe?

Podczas zajęcia ruchomości komornik pyta dłużnika o ewentualne roszczenia osób trzecich do danego mienia. Jeżeli dłużnik poinformuje o takich roszczeniach, komornik odnotowuje ten fakt w protokole zajęcia, a następnie informuje o zajęciu wskazaną przez dłużnika osobę ? wyjaśnia nasz rozmówca z Kancelarii Komorniczej Marian Piasecki.

Zajęcie własności leasingodawcy

W przypadku zajęcia ruchomości będącej własnością leasingodawcy, dłużnik nie ma już wielkich możliwości ruchu. To leasingodawca, który powinien być niezwłocznie poinformowany o zajęciu jego ruchomości, musi podjąć odpowiednie działania w celu zapobieżenia licytacji.

kancelaria-z-mozliwosciami-leasingu

Możliwości leasingodawcy

W pierwszej kolejności powinien on wystosować prośbę o zwolnienie ruchomości z egzekucji do wierzyciela. Wierzyciel nie ma jednak obowiązku zastosować się do prośby leasingodawcy. W takiej sytuacji jedyną możliwością leasingodawcy jest wniesienie do sądu powództwa             przeciwegzekucyjnego.

Sąd zazwyczaj przychyla się do wniosku leasingodawcy i zwalnia z zajęcia daną nieruchomość niebędącą własnością dłużnika. Ważne jest jednak szybkie podjęcie działań ? jeśli leasingodawca nie wniesie powództwa przeciwegzekucyjnego w ciągu 1 miesiąca od otrzymania zawiadomienia od komornika, jego własność kierowana jest do licytacji komorniczej na rzecz wierzyciela.

Egzekucja z przedmiotu leasingu ? koszty

W przypadku udanej egzekucji z ruchomości będącej przedmiotem leasingu największe straty ponosi leasingodawca, a korzyści ? wierzyciel i… dłużnik. Z kolei jeśli wierzyciel odmówi zwolnienia danej ruchomości z egzekucji mimo prośby leasingodawcy, ale ten zdąży złożyć do sądu powództwo przeciwegzekucyjne, a sprawa zostanie rozstrzygnięta na jego korzyść, koszty sądowe poniesie wierzyciel.

Rate this post

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *