Co to jest zakład pracy chronionej

Warto wiedzieć, że przedsiębiorstwo, które zatrudnia pracowników niepełnosprawnych, może otrzymać statusu zakładu pracy chronionej. Status ten daje wiele korzyści pracodawcy. Jedną z korzyści jest przede wszystkim dofinansowania, zwroty kosztów oraz zwolnienia podatkowe. Co trzeba zrobić aby taki status otrzymać?

Firma musi działać na rynku od roku i zatrudniać co najmniej 25 pracowników na pełen etaty pracy, choć może też zatrudniać co najmniej 50 na pół etatu. Pracodawca musi też spełnić inne kryteria, przez okres 6 miesięcy osiągnąć wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, który oblicza się dzieląc liczbę osób niepełnosprawnych przez liczbę wszystkich pracowników. Ale to nie wszystko, jeżeli firma ma zostać zakładem pracy chronionej pracodawca musi także zapewnić opiekę medyczną pracownikom, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne.

Oczywiście wnętrza i sprzęty muszą być dostosowane dla osób niepełnosprawnych i odpowiadać normom BHP. Firma posiadająca status zakładu pracy chronionej może otrzymać dofinansowania w wysokości 50% kredytów bankowych, a także zwrot kosztów szkolenia specjalistycznego zatrudnionych pracowników posiadających grupę inwalidzką.

Rate this post

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *