Szkolenia dla lekarzy specjalistów

Oferta studiów i kursów podyplomowych dla lekarzy i osób posiadających wyższe wykształcenie medyczne jest bardzo szeroka i zróżnicowana. Jedną z propozycji jest szkolenie podyplomowe koordynatorów transplantacyjnych. Jest to niezwykle trudna, ale ciekawa ścieżka w pracy zawodowej. W Polsce uregulowana od niedawna, w Europie i na świecie będąca podstawowym ogniwem w zespołach interdyscyplinarnych największych ośrodków medycznych.

Koordynator transplantacyjny

Koordynator do spraw przeszczepów (transplantacyjny) to osoba, która jest niezbędna w procesie nie tylko przeszczepienia narządów, ale także ich pozyskiwania. Zawód ten, od niedawna uregulowany, może pełnić każdy, kto posiada wyższe wykształcenie medyczne (magister, lekarz, lekarz dentysta) i ukończył specjalistyczny kurs zakończony egzaminem, organizowany przez uprawnioną do tego placówkę.

Zakres wykonywanych obowiązków po podjęciu pracy na tym stanowisku obejmuje wszystkie czynności wiążące się z nadzorowaniem i koordynowaniem pracy całego, wielospecjalistycznego zespołu transplantacyjnego, a także wczesnej i późnej opieki zarówno nad dawcą, jak i biorcą przeszczepianego organu, rodzinami tych osób, a także rzetelnego prowadzenia dokumentacji medycznej przeprowadzonego procesu.

Osoba pełniąca tę funkcję jest także odpowiedzialna za edukację społeczeństwa i propagowanie wiedzy z zakresu transplantologii. Co istotne jedną z najważniejszych i zarazem najtrudniejszych zadań koordynatora jest lokalizacja i identyfikacja potencjalnych dawców przeszczepów i kontakt w tej sprawie z ich rodzinami. Można więc stwierdzić, iż ma on dbać o jak największą liczbę wykonywanych procedur medycznych tego typu.

Uregulowania prawne

Jeszcze do niedawna w Polsce stanowisko koordynatora często pełniła osoba powołana przez dyrektora danej placówki nieoficjalnie i bez wcześniejszego przygotowania. Obecnie tego typu personel jest zatrudniany z zewnątrz i wymaga się od niego konkretnego wykształcenia kierunkowego. Odpowiednie organy Unii Europejskiej nakazują wręcz szefom ośrodków medycznych szczegółowe opracowywanie procesu transplantacyjnego i powołania do tego interdyscyplinarnego zespołu, na czele którego ma stać właśnie koordynator do spraw przeszczepów. Takie działania mają na celu ujednolicenie tego typu działań i ich usprawnienie.

Poziomy współpracy

Funkcję koordynatora transplantacyjnego osoba po ukończeniu kursu podyplomowego może pełnić na trzech poziomach organizacyjnych:

  • szpitalnym, będąc odpowiedzialną głównie za identyfikację dawcy i proces pobrania organu;
  • regionalnym (ośrodka transplantacyjnego), głównym zadaniem jest opieka nad biorcą i koordynowanie operacji przeszczepu narządu;
  • centralnym (Poltransplant), osoba na tym stanowisku jest odpowiedzialna za wszystkie ośrodki przeprowadzające przeszczepienia organów w kraju.

Zawód koordynatora transplantacyjnego jest to niezwykle trudna, a nierzadko i wyczerpująca funkcja. Wymagająca od osoby ją pełniącej umiejętności nie tylko czysto medycznych, ale także psychologicznych, jak wytrwałość i empatia. Zarazem jest to zajęcie, które przynieść może wiele satysfakcji z pracy i poczucia sensu jej wykonywania.

Artykuł został przygotowany przez firmę poznanlab.pl oferującą kursy i szkolenia dla lekarzy specjalistów

Rate this post

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *