jak powstawały systemy ERP ?

Każda myśl innowacyjna ma swój początek. Coś, gdzieś z jakiegoś powodu powstało, rozwijało się i kształtowało, aby przybrać współczesną, znaną nam postać. Podobną historię mają coraz popularniejsze systemy ERP, wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem, umożliwiające efektywne wykorzystanie i planowanie zasobów firmy.

Systemy ERP narodziły się pod koniec lat 50-tych XX wieku. Pierwsze programy wspomagające działalność przedsiębiorstwa nazywały się Inventory Control i służyły do zarządzania zapasami (magazynem), które posiadała firma.

Lata 60-te XX wieku to takie programy jak MRP czyli Material Requirements Planning, które pomagały w optymalizacji i planowaniu zapotrzebowania materiałowego. Te systemy ? bardzo innowacyjne – nadal jednak obejmowały wąski obszar działalności firmy. Ówczesne aplikacje biznesowe były dostępne tylko dla konkretnej działalności np. księgowości, planowania zapotrzebowania na materiały, sprawy kadrowe. Wykorzystywane w nich dane posiadało jedno stanowisko.

Rozwijający się biznes wymagał ulepszenia aplikacji. Podstawowy system MRP został więc poszerzony o tzw. zamkniętą pętlę czyli closed loop. System wykorzystywał specyficzny model produkcji oraz informacje zwrotne. Dzięki temu można było określić stan produkcji w różnych fazach jego zaawansowania i pokazać różne parametry tej działalności.

Przełomem był system MRP II czyli wspomagający planowanie zasobów wytwórczych. Program ten posiadał takie dodatkowe elementy, które wiązały się ze sprzedażą i były pomocne przy podejmowaniu ważnych dla firmy decyzji. Aplikacja wkroczyła w obszar strategicznego zarządzania produkcją. MRP II obejmował więc wszystkie poziomy zarządzania od przygotowania produkcji, planowanie, kontrolę aż do sprzedaż i kanały dystrybucji produktu końcowego.

Przełom nastąpił dopiero w latach 90-tych ubiegłego wieku. Wtedy powstały właściwe systemy ERP. Aplikacje te umożliwiły zarządzanie planowaniem wszystkich zasobów firmy na podstawie tych samych danych dostępnych dla wszystkich stanowisk. Nowy model zarządzania stawiał na szybkie planowanie jak również reagowanie i poprawienie podejmowanych działań. Pierwsze programy ERP posiadały dodatkowe aplikacje, takie jak księgowość, finanse czy rachunkowość zarządczą.

Nowe stulecie, czyli XXI wiek to powstanie nowego modelu zarządzania przedsiębiorstwem, który zachwiał wizją firmy nacechowanej na działania wewnętrzne i statyczne. Biznes się otworzył. Zadecydowała o tym przede wszystkim globalizacja oraz Internet. Systemy ERP także musiały się przystosować do nowych warunków. Nowoczesne systemy ERP II charakteryzują się integracją zewnętrzną nastawioną na kontakty biznesowe, wspomagają obsługę klienta, pozwalają na elastyczne i indywidualne podejście do jego potrzeb.

ERP ciągle się rozwija, tak jak i biznes. W przyszłości na pewno będą ewoluowały.

Rate this post

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *