Największy na świecie 4-dniowy tydzień pracy uznany za „ważny przełom”

Znaczny spadek wskaźników stresu i chorób wśród pracowników został ujawniony w wynikach próby przeprowadzonej w Wielkiej Brytanii.

W procesie trwającym sześć miesięcy, rozpoczętym w czerwcu ubiegłego roku, firmy zostały zobowiązane do zmniejszenia godzin pracy wszystkich pracowników o 20 procent, przy jednoczesnym utrzymaniu dotychczasowych płac.

Badanie zostało przeprowadzone przez naukowców z University of Cambridge oraz z amerykańskiego Boston College, a koordynowane było przez organizację non-profit 4 Day Week Global we współpracy z think tankiem Autonomy i kampanią 4 Day Week.

W wyniku badania stwierdzono znaczny spadek wskaźników stresu i chorób wśród około 2900 pracowników, którzy brali udział w skróconym tygodniu pracy.

Podczas okresu próbnego zaobserwowano spadek liczby dni chorobowych o około dwie trzecie, a 39 procent pracowników stwierdziło, że odczuwa mniej stresu w porównaniu z początkiem okresu próbnego.

W badaniu zauważono również zmniejszenie poziomu niepokoju, problemów ze snem i wypalenia zawodowego, a większa liczba pracowników zdołała zrównoważyć obowiązki związane z opieką. W raporcie odnotowano również 57-procentowy spadek liczby pracowników opuszczających firmy uczestniczące w badaniu w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku, mimo okresu „wielkiej rezygnacji”.

Joe Ryle, dyrektor kampanii 4 Day Week, stwierdził, że „te niesamowite wyniki pokazują, że czterodniowy tydzień pracy bez utraty wynagrodzenia naprawdę działa” w wielu różnych sektorach gospodarki.

Dodał również, że „nadszedł czas, aby rozpocząć wdrażanie go w całym kraju”.

Co najmniej 56 z 61 firm potwierdziło, że będą kontynuować czterodniowy tydzień pracy, a 18 z nich wprowadziło trwałą zmianę tej polityki.

Wyniki badania zostaną przedstawione w Izbie Gmin przez uczestników kampanii i naukowców, a przewodniczy temu Peter Dowd, poseł Partii Pracy, który w październiku zaproponował ustawę o 32-godzinnym tygodniu pracy. Dr David Frayne, pracownik naukowy z University of Cambridge, wyraził swoje zadowolenie z wyników i powiedział, że „firmy przekształcają czterodniowy tydzień z marzenia w realistyczną politykę, z wieloma korzyściami”.

Chociaż wyniki badania wykazały znaczący spadek stresu i chorób wśród pracowników, niektórzy z nich wyrazili obawy związane z większym obciążeniem pracą i mniej towarzyskością w miejscu pracy. Niemniej jednak naukowcy są zdania, że korzyści wynikające z wprowadzenia krótszego tygodnia pracy bez obniżenia wynagrodzenia są dobrze znane i udowodnione. Według badania przychody firm wzrosły średnio o 1,4% w okresie próbnym i o 35% więcej w porównaniu z tym samym sześciomiesięcznym okresem w 2021 roku.

Rate this post

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *