Słów kilka o rodzajach Coachingu

Najpopularniejszy wśród osób korzystających indywidualnie jest Coaching personalny, który charakteryzuje się tym, ze program całościowy jest opierany na człowieku jako jednostce najważniejszej.

Następną grupą jest Life Coaching, który koncentruje się na określaniu i zdobywaniu celów osobistych, w zakres planów wchodzą takie aspekty, jak: wizja życia, dbałość o siebie i swój związek, zdrowie, uroda, wolność finansowa, organizacja własnego czasu, problemy z dziećmi i partnerem, deficyty związane z kontaktem z ludźmi.

Coaching zawodowy charakteryzuje się tym, że pomoc jest udzielana głównie w obszarze zawodowym pracowników i właścicieli firm. Zostaje opracowany plan rozwoju danej osoby na podstawie jej doświadczenia zawodowego, umiejętności i predyspozycji. Coaching zawodowy jest adresowany do osób bezrobotnych, jak i zatrudnionych. Najczęściej Coache biznesowi pracują w rożnych filach przedsiębiorstw np. w dziale HR. Szczególną cechą tego modułu szkoleniowego jest ścieżka rozwojowa. W firmach mają miejsce tego typu szkolenia, jeśli istnieje jakieś stanowisko kierownicze ? zarządzające do objęcia. Coachowie również wspierają osoby, których czeka awans. Nagły nawał nowych obowiązków może wpłynąć negatywnie na efektywne działanie takiej osoby, dlatego wcześniejsze przygotowanie pracownika pomoże w lepszej adaptacji do nowej stanowiska.

Executive coaching jest związany z kadrą zarządzającą danego przedsiębiorstwa. Następnym modułem dostępnym na naszym rynku jest coaching inwestycyjny, który jak sama nazwa wskazuje jest związany z inwestycjami.

Coaching grupowy jest nastawiony na większą ilość osób niż jeden. Pomaga w radzeniu sobie z wyzwaniami dotyczącymi firm, problemy w relacjach z innymi ludźmi.

Inną formą Coachingu jest menroting, który polega na doradztwie osobie bogatszej w doświadczenia. Demonstracja zachowań mentora to proces, który musi naśladować osoba ucząca się. Najczęściej stosowana w zakładach pracy taka forma szkoleń pomaga szybko wdrożyć nowego pracownika w obowiązki związane z jego stanowiskiem.

Więcej na ten temat: http://www.netakademia.pl/kurs-coaching.php

Rate this post

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *