Leasing operacyjny a finansowy

Leasing operacyjny a finansowy ? założenia i różnice.

Aby móc mówić o różnicach pomiędzy leasingiem operacyjnym a finansowym, konieczne jest wyjaśnienie definicji samego słowa leasing. Termin ?lease? zaczerpnięty został z języka angielskiego i oznacza ?najmować? bądź ?wydzierżawiać?. Warto zdawać sobie także sprawę z faktu, iż anglosaskie prawo nie różnicuje pojęcia najmu oraz dzierżawy. W języku polskim natomiast, termin ?leasing? oznacza umowny stosunek cywilnoprawny.

W umowach leasingowych wyróżnić można kilka rodzajów. Są to: leasing operacyjny, finansowy, zwrotny i konsumencki. Niniejszy artykuł poświęcony został dwóm pierwszym formom oraz różnicom zachodzącym pomiędzy nimi.

Leasing operacyjny często funkcjonuje także pod pojęciem ?leasing usługowy?. Jego cechą charakterystyczną jest czasowe udostępnianie środka, ale bez przeniesienia prawa własności. Oznacza to, iż zmianie nie ulega dotychczasowy właściciel przedmiotu. Leasing finansowy natomiast, który inaczej nazywany jest kapitałowym lub inwestycyjnym, polega na oddaniu przedmiotu gotowego do użytku w zamian za raty leasingowe. W tym przypadku prawa własności przechodzą na finansującego.

A jakie są inne różnice pomiędzy leasingiem operacyjnym a finansowym? Przede wszystkim w pierwszym przypadku okres umowy wynosi więcej niż 40% czasu amortyzacji przedmiotu, nie dłużej jednak niż 60 miesięcy. W drugim natomiast, czas trwania leasingu mieści się w granicach 12 ? 60 miesięcy.

Kolejnym aspektem jest amortyzacja. W leasingu operacyjnym znajduje się ona po stronie leasingodawcy, zaś w finansowym znajduje się to w gestii leasingobiorcy.

Istotną różnicą są również koszty uzyskania przychodów. W umowie bez przenoszenia praw własności, leasingobiorca zalicza w kosztach zarówno raty netto, jak i opłatę wstępną. W drugiej sytuacji do leasingobiorcy należy zaliczenie w koszty amortyzacji, a także części odsetkowej rat.

Odrębne zagadnienie stanowi również podatek VAT, który w przypadku leasingu operacyjnego doliczany jest do każdej raty, zaś w leasingu finansowym płatny jest on w całości z góry. Ponadto wliczana jest wówczas pierwsza rata.

Rate this post

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *