Księgowość w małej firmie

Samodzielne prowadzenie księgowości może okazać się prostsze niż każdy sądzi. Wystarczy sprawdzony program księgowy i ogólna wiedza, jak prowadzić firmę. Samodzielne prowadzenie księgowości w małej firmie może być dobrym rozwiązaniem szczególnie dla tych przedsiębiorców, którzy prowadzą jednoosobowe działalności gospodarcze co miesiąc wykonują podobne operacje i nie zatrudniają wielu pracowników.

Samodzielne prowadzenie księgowości jest o wiele tańsze i dlatego też może okazać się kuszące dla wielu przedsiębiorców. Ponadto mniejsze firmy, których dochody nie przekraczają kwoty 1,2 mln euro, mogą stosować uproszczone procedury, co znacząco upraszcza prowadzenie księgowości. W związku z powyższym, jeśli przedsiębiorca wybierze samodzielne prowadzenie księgowości, to podczas wypełniania formularza CEIDG, pola gdzie należy wprowadzić informację odnośnie podmiotu odpowiedzialnego za rozliczenia księgowe zostawia puste. Ewentualnie dopuszczalne jest też wprowadzenie danych swojej firmy. W ten sposób przedsiębiorca informuje właściwe instytucje o samodzielnym prowadzeniu księgowości.

Samodzielne prowadzenie księgowości – zaliczka na podatek dochodowy

Jeśli przedsiębiorca wybiera samodzielne prowadzenie księgowości, to przede wszystkim powinien poznać księgę przychodów i rozchodów (KPiR). W większości przypadków to na jej podstawie wyliczane są bowiem zaliczki na podatek dochodowy. KPiR służy do ewidencji poszczególnych zdarzeń gospodarczych w przedsiębiorstwie. Ujmuje się w niej:

 • przychody uzyskane ze sprzedaży oraz pozostałe przychody, które nie są bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością,
 • zakup towarów handlowych oraz materiałów podstawowych,
 • pozostałe koszty związane z prowadzeniem działalności.

przedsiębiorca, na koniec każdego miesiąca powinien sporządzić wydruk zapisów dokonanych w danym miesiącu. Wydruk ten należy sporządzić zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Przedsiębiorcy prowadzący księgowość w małej firmie są też m.in. zobligowani do prowadzenia:

 • rejestrów VAT (jeśli są zarejestrowani do VAT),
 • ewidencji przebiegu pojazdu (jeśli wykorzystują prywatny samochód w firmie),
 • ewidencji wyposażenia (obejmuje wyposażenie o wartości powyżej 1,5 tys. zł),
 • ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych(obejmuje zakupy o wartości 3,5 tys. złotych),
 • oraz wypełniania i składania deklaracji podatkowych.

Rejestracja do podatku VAT

Należy mieć na względzie, że pomimo zwolnienia niektórych rodzajów działalności z rejestracji do podatku VAT, inne muszą bezwzględnie zostać zarejestrowane jako czynny podatnik VAT w zależności od wykonywanej działalności. Dlatego też po założeniu działalności istotne jest uzyskanie informacji, czy dany rodzaj działalności podlega zwolnieniu z VAT, czy też ma on bezwzględny obowiązek rejestracji do VAT.

Obowiązki, o których należy pamiętać przy samodzielnym prowadzeniu księgowości

Samodzielne prowadzenie księgowości wiąże się z obowiązkami, o których przedsiębiorca musi sam pamiętać. Do comiesięcznych obowiązków związanych z prowadzeniem działalności zalicza się:

 • odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy,
 • składanie deklaracji VAT oraz odprowadzanie kwoty podatku do właściwego urzędu skarbowego (w przypadku podatników podatku VAT),
 • opłacanie składek ZUS,
 • drukowanie i przechowywanie podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Na samym początku samodzielne prowadzenie księgowości może wydawać się dość trudne i wymagające samodyscypliny, ale przedsiębiorca, który raz skorzysta z tej formy rozliczania się z fiskusem, z pewnością na tym tylko skorzysta.

Artykuł powstał we współpracy z https://pik-ksiegowosc.pl/

Rate this post

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *