Jak utrzymać dobre stosunki między zarządem firmy a pracownikami?

Współcześnie działające firmy nie są w stanie odnieść sukcesu bez kapitału ludzkiego. Utrzymanie dobrej atmosfery to zadanie, które spoczywa zarówno na każdym z pracowników, jak i na kadrze kierowniczej i pracodawcy. Dla bardzo wielu osób praca to drugi dom, dlatego dbanie o poprawne relacje jest zadaniem niezwykle istotnym. Dobre relacje powinny zbudować nie tylko poszczególni pracownicy między sobą, ale także pracownicy i zarząd firmy.

Jak kształtować dobre relacje?

Kształtowanie prawidłowej atmosfery w zespole to jedno z ważnych zadań, które spoczywają na menedżerach. Od nich wymagane jest to, aby sami wobec podwładnych zachowywali się w sposób właściwy. Od menedżerów można oczekiwać, że będą monitorować sytuacje, jakie panują w zespole i interweniować, gdy pojawią się w nim konflikty. Należy pamiętać o tym, że nie może być przyzwolenia na mobbing, dyskryminację czy molestowanie. Tego typu sytuacje powinny być natychmiast zgłaszane przełożonym. Jeśli takiego zachowania dopuszczają się bezpośredni przełożeni, musimy o tym powiadomić przełożonego, który w służbowej hierarchii stoi wyżej.

W jaki sposób zapobiegać konfliktom?

Dobre relacje między zarządem a pracownikami, ale także pomiędzy poszczególnymi pracownikami można zbudować przestrzegając kilku bardzo prostych zasad. Po pierwsze należy pamiętać o tym, aby wszyscy pracownicy w równym stopniu zostali obciążeni pracą i zadaniami do wykonania. Krokiem do dobrych stosunków jest również poszanowanie cudzej prywatności oraz szanowanie wspólnej przestrzeni. Zachowania, które nie służą budowaniu dobrych relacji to obmawianie kolegów przed przełożonymi oraz publiczna krytyka kolegów. Również kadra zarządzająca nie powinna publicznie krytykować poszczególnych pracowników. Tego typu zachowania nie powinny być tolerowane w firmie, której pracownikom i zarządowi zależy na tym, aby panowały w niej dobre relacje społeczne.

Jak powinien zachowywać się dobry szef?

W stosunkach z pracownikami można zbudować naprawdę bardzo dobre relacje trzymając się pewnych zasad. Dzięki nim zarówno szef jak i pracownicy mogą być dla siebie partnerami. Osoby, które pełnią funkcje kierownicze powinny przede wszystkim być empatyczne. Szef, który jest pracowników postrachem nie przyczyni się do tego, że firma będzie osiągała długofalowe sukcesy. Kilka celów uda się osiągnąć z pracownikami, którzy są pod wpływem strachu, ale bardzo szybko trzeba będzie rekrutować nowych pracowników. Wspomnieliśmy wyżej, że nie dopuszczalna jest publiczna krytyka pracowników i kolegów. Można jednak, a nawet trzeba publicznie chwalić zarówno kolegów jak i pracowników. Dobry szef, który jest profesjonalistą nie pozwoli sobie na to, aby jednych pracowników traktować lepiej od innych. Profesjonalny szef schowa osobiste sympatie, wszystkich będzie traktował w jednakowy sposób.

Zbudowanie dobrych relacji między zarządem firmy a pracownikami jest zadaniem trudnym, jednak prawdziwi profesjonaliści nie powinni mieć z tym żadnych problemów. Wymaga to trochę dobrej woli od obu stron.

Artykuł powstał we współpracy z Kurs na HR
Rate this post

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *