Programowanie Funduszy Europejskich dla Polski na lata 2014 ? 2020

Komisja Europejska zatwierdziła Umowę Partnerską na finasowanie unijnej polityki spójności w Polsce na lata 2014-2020, w ramach Funduszy Europejskich. Planem zostały objęte następujące cele: wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw i gospodarki; poprawa spójności, zarówno społecznej, jak i terytorialnej; lepsza efektywność państwa.

Dostępne środki w 40% będą wdrażane przez Samorządy województw. W ubiegłej puli było to zaledwie 25%. Tym razem Unia ma przeznaczyć dla Polski 82,5 mld EUR w ramach programów operacyjnych i 16 programów regionalnych, finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Największa część wydatków przeznaczona będzie na rozwój przedsiębiorstw, głównie małych i średnich, oraz innowacyjność. Ponadto, środki skierowane będą również na budowę dróg i infrastruktury kolejowej oraz na ochronę środowiska i energetykę. Największy udział w całej puli funduszy przypadnie Programowi Infrastruktura i Środowisko (27513,9 mld EUR), najmniej natomiast programowi Pomoc Techniczna (700 mln EUR). W obecnym okresie finansowania, w ramach 6 programów operacyjnych, jeden będzie przeznaczony wyłącznie na rozwój wschodnich regionów kraju (Program Polska Wschodnia), które to regiony są najsłabiej rozwinięte i potrzebujące wsparcia. Do dyspozycji ma być 2 mld Euro.

Polityka spójności obejmie również obszary wiejskie poprzez opracowywany jeszcze wciąż Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Będzie to jednak w dużym stopniu kontynuacja polityki wsparcia począwszy od czasów przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Wyodrębniono tu sześć priorytetów, które zakładają generalnie poprawę innowacyjności i konkurencyjności gospodarstw rolnych, czy też lepszy transfer wiedzy na tych regionach. Ponadto, zauważono potrzebę wspierania również pozarolniczych działalności, w tym rozwoju przedsiębiorczości.

Choć nowy okres programowania dotyczy lat 2014 – 2020, to jednak pierwsze nabory wniosków rozpoczną się dopiero w pierwszej połowie 2015 roku.

Źródło: wnioskujemy.pl – wnioski o dotacje

Rate this post

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *