Outsourcing pracowników marketingu

Firmy, Korporacje w swoich planach strategicznych mają wpisany rozwój, zwiększenie sprzedaży oferowanych produktów czy usług. Żadna firma nie pracuje charytatywnie i takiego scenariusza jak brak wyników sprzedażowych nie chciałaby na pewno realizować. Większość firm dąży do olbrzymiej optymalizacji kosztów przy zachowaniu odpowiedniej efektywności operacyjnej. Jak zoptymalizwoać działania marketingowe (działania wspierające sprzedaż) zachowując przy tym bezpieczny a zarazem wysoki standard. Outsourcing pracowników marketingu przychodzi z bardzo dobrze działającym i efektywnym rozwiązaniem.

http://www.twojmarketer.pl

Czy jest możliwy efektywny outsourcing pracowników marketingu? Oczywiście, że tak. Jest kilka kluczowych warunków, które muszą zostać spełnione i jest to uwarunkowane pewnym procesem oraz odpowiednim planem. Na pewno nie jest to prawdą, że firma outsourcingowa zupełnie z zewnątrz będzie w stanie optymalnie przygotować dla nas kampanie marketingowe. Nawet najbardziej rozwinięta firma consultingowa o największym doświadczeniu i wiedzy nie będzie mogła dopasować strategii do organizacji danej firmy. Ten proces jest skomplikowany i wieloetapowy. Do pewnego stopnia może się to udać a marketing nie jest nauką ścisłą (choć bardzo dobrze „kwantyfikowalną”) tylko wieloetapowym procesem, który musi być elastyczny, żywy i odpowiednio komunikujący się z otoczeniem. Dlatego outsourcing marketingu to współłpraca przez firmę zewnętrzną ale musi być osadzona w realiach danej firmy (szyta na miarę).

Działania marketingowe mają na celu możliwie jak najbardziej efektywnie kierować rozwojem danego przedsiębiorstwa poprzez misję, strategię, plan działania oraz uczenie się na błędach i wyciąganie wniosków. Dlatego każdy marketer, który bierze odpowiedzialność za swój kawałek biznesu musi zdawać sobie z tego sprawę, że jego rola to coś więcej niż tylko tworzenie akcji promocyjnych, programów lojalnościowych czy prostych promocji w punkcie sprzedaży detalicznej. Działania marketingowe często muszą być skoordynowane z innymi działaniami wewnątrz danej organizacji (logistyka, finanse, sprzedaż). Bez zachowania współpracy przy koordynacji przez marketera, poszczególne działania mogą okazać się bardzo nieefektywne albo nie wystarczające. Kolejnym ważnym elementem są koszty prowadzenia działań marketingowych. Każda wydana złotówka na wsparcie sprzedaży musi mieć odpowiedni zwrot z inwestycji. Każda złotówka musi przynieść odpowiedni rezultat. Dlatego rola marketera w każdej organizacji jest kluczowa i wykracza po za standardowe działanie.

Czy jest możliwy efektywny outsourcing pracownika marketingu? Jak najbardziej ale najważniejszą kwestią jest wprowadzenie zewnętrznego (zdalnego) marketera w struktury firmy. Musi to być osoba, która przy pomocy pracy zdalnej ma bezpośredni konttakt z pozostałymi działami organizacji. Marketer zdalny musi rozumieć produkt, znać minimalnie rynek, mechanizmy zarządzania oraz umieć z tego wyciągać wnioski. Dodatkowo musi być istotnym wsparciem dla poszczególnych działów firmy, dla której świadczy takie usługi. Kolejnym ważnym elementem jest duża operacyjność, szeroka wiedza marketingowa oraz precyzja w działaniu. Dodatkowo jasno określone i zdefiniowane parametry sukcesu (KPI) przyczynią się jeszcze szybciej do większych efektów (zwiększenie sprzedaży). Dlatego też Firma, która rozważa outsourcing pracownika marketingu musi być świadoma tego, że musi otworzyć ?pełne karty? przed każdym zewnętrznym marketerem. Jeśli tego nie uczyni, działania związane ze wsparciem sprzedaży (czyli marketingiem) mogą okazać się mało efektywne. A nie ma nic gorszego jak bezsensownie wydane pieniądze na działania marketingowe. I tutaj nie ma już znaczenia czy wydał je pracownik marketingu na etacie czy zdalny marketer z zewnętrznej firmy.

http://www.twojmarketer.pl

Rate this post

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *