Faktoring pełny – w jakich sytuacjach warto o nim pomyśleć?

Faktoring pełny jest najprostszą, ale również najdroższą formą faktoringu. Usługa ta niewątpliwie oznacza dużą wygodę, bo decydując się na skorzystanie z niej, całkowicie pozbywamy się ryzyka związanego z dotrzymaniem terminu przez kontrahenta.

Na czym polega faktoring pełny?

W odróżnieniu od faktoringu z regresem, czyli najpopularniejszej formy faktoringu, faktoring pełny oznacza całkowite przejęcie wierzytelności przez faktora i poniesienie przez niego wszelkiego ryzyka. Mechanizm wygląda następująco: jedna firma (faktorant) wystawia fakturę innej firmie (dłużnik). Następnie faktorant decyduje się na skorzystanie z faktoringu pełnego. W tym celu zwraca się do firmy faktoringowej (faktora) która po zweryfikowaniu sytuacji wykupuje fakturę i sama staje się wierzycielem dłużnika. Faktoring pełny ma kilka minusów. Pierwszym jest cena, a drugim dostępność usługi ? proces weryfikacji opłacalności jest bardziej skomplikowany niż w przypadku faktoringu z regresem, w związku z czym trwa dłużej i częściej kończy się odmową.

Kiedy warto skorzystać z faktoringu pełnego?

Przede wszystkim wtedy, gdy zawiodły wszelkie inne próby odzyskania należności. Jeśli dłużnik nas zbywa, unika kontaktu, a termin płatności został dawno przekroczony, wówczas istnieje duże ryzyko, że nawet, jeśli będziemy czekać w nieskończoność, nie odzyskamy całej należności. Jeśli sprzedamy wierzytelność (bo faktoring pełny jest de facto sprzedażą faktury), otrzymamy zdecydowaną większość wynikającej z niej kwoty. Firma faktoringowa może wówczas zastosować własne metody egzekucji długu ? sprawa odbywa się poza nami, a nasza firma może bez zakłóceń nadal spokojnie funkcjonować.

Faktoring pełny bywa też uzasadniony, gdy już po zawarciu transakcji z kontrahentem zaczynają spływać do nas informacje o tym, że miał on w przeszłości problemy z dotrzymywaniem terminów. Oczywiście nie wszystkie tego typu doniesienia należy brać na poważnie, jeśli jednak informacje otrzymujemy ze źródeł godnych zaufania (np. od innych kontrahentów), wówczas powinniśmy być szczególne wyczuleni na nieuczciwe zagrania i gdy tylko pojawi się zagrożenie spóźnieniem ? złożyć wniosek o faktoring pełny. Im szybciej go złożymy, tym szybciej zostanie rozpatrzony i tym mniejsza szansa, że poniesiemy negatywne konsekwencje nierzetelności naszego dłużnika.

Faktoring pełny jest tylko jednym z dostępnych sposobów na odzyskanie należności ? inne to np. skierowanie sprawy do sądu lub sprzedanie długu firmie windykacyjnej. Spośród wymienionych jest jednak sposobem najmniej kłopotliwym i pozwalającym na pozbycie się problemu niemal od ręki.

Rate this post

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *