Dla kogo przeznaczony jest formularz PIT-37

Każdy polski obywatel, który osiąga jakiekolwiek przychody na terenie Polski ma obowiązek odprowadzania od kwoty dochodu, czyli różnicy pomiędzy przychodem a kosztem jego uzyskania, należnego podatku na rzecz Skarbu Państwa. Najczęściej od podatnika pobierane są comiesięczne składki na rzecz należnego podatku. W jego imieniu, zaliczki na podatek są obliczane i pobierane przez płatnika. Po zakończeniu danego roku podatkowego, który pokrywa się z rokiem kalendarzowym, wszyscy podatnicy mają obowiązek złożenia odpowiedniego zeznania podatkowego w Urzędzie Skarbowym właściwym dla ich miejsca zamieszkania.

Jednym z najpopularniejszych formularzy podatkowych, który wypełnia przeważająca część podatników jest druk PIT-37. Formularz ten mogą wypełnić tylko ci podatnicy, którzy uzyskiwali przychody jedynie za pośrednictwem płatnika. Na jego podstawie swoje dochody rozliczają wszyscy ci, którzy w minionym roku podatkowym otrzymywali wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło, umowy zlecenia, umowy o pracę, bądź z tytułu innych umów. Również osoby przebywające na emeryturze lub pobierające rentę rozliczają się z danym Urzędem Skarbowym poprzez pit 37 formularz. Wypełniają go także osoby, które osiągają przychody m.in. z  praw autorskich, stypendiów, z tytułu członkostwa w spółdzielniach rolniczych czy też, którzy utrzymują wynagrodzenie z działalności, którą wykonuje się osobiście.

Zanim będzie można zacząć rozliczanie konieczne jest zgromadzenie wszystkich formularzy PIT-11, które podatnik otrzymał od płatników. Następnie należy ustalić najkorzystniejszy system rozliczenia. Istnieją różne sposoby jego wyliczenia. Podatnik może wypełnić formularz PIT indywidualnie, ale ma także możliwość wspólnego rozliczenia wraz z małżonkiem, jeśli uzna, że taki sposób wpłynie na zmniejszenie należnego podatku. Oczywiście taka sposobność uwarunkowana jest wieloma ograniczeniami, które należy spełnić.

Każdej osobie, która wypełnia zeznanie podatkowe na druku PIT-37, przysługują różnego rodzaju odliczenia, zarówno od kwoty uzyskanego dochodu, jak również od samego podatku. Gdy komuś nie zależy na jakichkolwiek odliczeniach czy ulgach, może wystąpić o rozliczanie jego osoby przez płatnika. Z pewnością będzie to wielkie ułatwienie, lecz straci się możliwość przynajmniej częściowego odzyskania zapłaconego podatku.

Należy jeszcze pamiętać, aby nie spóźnić się ze złożeniem deklaracji w odpowiednim Urzędzie Skarbowym. Dla formularza PIT-37 ostatnim dniem, w którym można zostawić zeznanie jest 30 kwiecień. Każdy dzień zwłoki może narazić podatnika na dotkliwą karę finansową.

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *