Co to jest Vendor Due Diligence?

Transakcje sprzedaży spółek opiewające na duże kwoty nie należą wcale do rzadkości. Nowy właściciel ze świeżymi pomysłami i wizją rozwoju może przynieść firmie sukces. Ważne jednak, by jeszcze przed zawarciem transakcji wszystko dokładnie sprawdzić, by zminimalizować ewentualne ryzyko, jakie wiąże się z przedsięwzięciem. Właśnie wtedy przydaje się badanie Vendor Due Diligence. Vendor Due Diligence w skrócie VDD przeprowadza się w naszym kraju przede wszystkim w związku z bardzo dużymi transakcjami. Za granicą można się spotkać, z tym że wykonuje się je również w odniesieniu do mniejszych transakcji.

VDD – co to takiego?

Vendor Due Diligence wykonuje lub zleca wykonanie sprzedający wraz ze swoimi doradcami. Na jego podstawie uzyskuje pogląd w związku z możliwościami i ryzykiem sprzedaży. W trakcie badania VDD szczegółowo analizuje się obszary istotne dla przedmiotu sprzedaży. A zatem bierze się pod lupę kwestie prawne, finansowe, podatkowe lub inne obszary związane ze specyfiką działalności firmy.

Istotne jest to, że badanie Vendor Due Diligence skupia się na najważniejszych kwestiach. Nie można go traktować jako badania pełnego, a w efekcie analiz powstaje raport. Pozwoli to sprecyzować potencjalne ryzyko i skuteczniej je wyeliminować. Oznacza to, że w toku tych działań przedmiot sprzedaży może stać się bardziej atrakcyjny dla potencjalnych nabywców.

Co dalej?

W momencie kiedy ryzyko i słabe punkty wykazane w raporcie będą wyeliminowane, sporządza się jeszcze jeden raport. Jednak ten powstaje dla osób zainteresowanych kupnem. Zawiera on opis przedmiotu sprzedaży, a także pozostałe czynniki ryzyka. Niejednokrotnie odpowiedzialność za informacje zawarte w treści raportu przejmują na siebie doradcy, którzy go wykonali. Jeżeli pomimo starań okaże się, że pominięto w raporcie coś, co ma istotny wpływ na transakcję, kupujący ma prawo do tego, by do odpowiedzialnych za dokument doradców zgłosić roszczenie. Wtedy mówimy o zasadzie reliase.

Dlaczego warto zdecydować się na badanie VDD?

Zdarza się, że trzeba nabrać dystansu i wszystko dobrze przeanalizować, by dostrzec obszary najbardziej ryzykowne. Decydując się na powierzenie badania Vendor Due Diligence zewnętrznym podmiotom specjalizującym się w tej dziedzinie, mamy możliwość spojrzeć na biznes z innej perspektywy.

Mając świadomość tego, w czym jest ryzyko, można przedsięwziąć działania do jego zniwelowania. Przełoży się to na wyższą wartość przedmiotu sprzedaży, a tym samym większą kwotę transakcji. Zdarzają się sytuacje, w których część ryzyk nie można wyeliminować. Jednak także wtedy z pomocą przychodzi VDD. Wtedy też sprzedający może przygotować odpowiednią argumentację do negocjacji.

Warto też zwrócić uwagę, że raporty z badania VDD pozwalają na dużą oszczędność czasu potencjalnym inwestorom. Dostają oni pełen obraz sytuacji spółki i mogą szybciej ocenić opłacalność inwestycji. Jest to szczególnie istotne, jeśli w grę wchodzi sprzedaż spółki funkcjonującej na rynku od wielu lat i mającej dość skomplikowany profil działalności.

Artykuł powstał przy współpracy z fordata.pl
Rate this post

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *